ul. Średnia 12, Częstochowa

Techniki osteopatyczne

Techniki osteopatyczne

Osteopatia jest metodą, w której badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych. Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem zarówno w stanie określanym jako zdrowie jak i w stanie chorobowym. Traktuje ona ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, zakłada ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy.

 

Główne zasady osteopatii:

 • Organizm ludzki stanowi jedność
 • Budowa ciała oraz zachodzące w nim procesy są wzajemnie powiązane zarówno w płaszczyźnie strukturalnej jak i duchowo-psychicznej
 • Organizm posiada własne mechanizmy samoleczenia i autoregulacji

  Metody osteopatyczne:
 • HVLA - duża prędkość mała amplituda, w Polsce pod określeniem manipulacja stawowa - mobilizacja stawów z pchnięciem na końcu zakresu ruchu
 • techniki parametrów złożonych - mobilizacja stawów i tkanek we wszystkich płaszczyznach i osiach jednocześnie z lub bez pchnięcia manipulacyjnego
 • MET - techniki energii mięśniowej - czynna mobilizacja tkanek w kontekście dysfunkcji stawowej
 • techniki powięziowe - praca manualna na tkankach kolagenowych
 • techniki pozycyjnego rozluźniania
 • techniki ułatwionego pozycyjnego rozluźniania
 • techniki trzewne
 • techniki skracania przeciw oporowi
 • techniki GOT - General Osteopathic Technique