ul. Średnia 12, Częstochowa

Neurorehabilitacja

Neurorehabilitacja

W nowoczesnym podejściu do funkcjonalnej neurorehabilitacji dobieram indywiducalne techniki i strategie odbudowy najważniejszych funkcji motorycznych (chód, ruchy kończyn, funkcje dnia codziennego) chorych po udarach mózgowych, urazach czaszkowo-mózgowych oraz w przebiegu innych chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Celem terapii dotyczącej chorych po uszkodzeniu oun jest:
-na poziomie struktury tkanki (np. likwidacja przykurczów spastycznych, obniżenie spastyki)
- funkcji ciała(np. pobudzanie skurczu mięśniowego)
-aktywności (reedukacja funkcji dnia codziennego).
Neurorehabilitacja funkcjonalna to system diagnozowania, leczenia, rehabilitacji i treningu stworzony w oparciu o obserwację ruchów wykonywanych przez pacjentów w życiu codziennym. Staram się odwzorować czynności codzienne pacjenta, wzoruje się na naturalnych ruchach zdrowego człowieka dzięki czemu chory osiąga maksymalną sprawność ruchową i samodzielność.
Wszystkie ruchy człowieka odbywają się w trzech płaszczyznach na raz, nie odtworzymy naturalnego wzorca ruchowego (znanego już Twojemu mózgowi) ćwicząc jednopłaszczyznowo. W terapii funkcjonalnej zostaną zastosowane takie techniki i wzorce ruchowe, które bazują na naturalnej motoryce człowieka. Wszystkie zadania będą dostosowane do Twoich możliwości.