ul. Średnia 12, Częstochowa

METODY PRACY

Fizykoterapia

Laseroterapia, Ultradźwięki, Magnetoterapia, Elektroterapia...

Laseroterapia
 jest metodą, wykorzystującą promień świetlny o odpowiednim natężeniu i skupieniu. Oddziaływanie światła laserowego polega na: wniknięciu wiązki w tkankę, częściowemu rozproszeniu, absorbcji i dalszej transmisji. Głębokość działania promienia wynosi od kilku do kilkudziesięciu milimetrów. Zabiegi są bezbolesne, przyjazne dla pacjenta, aseptyczne, bez możliwości infekcji. Jest to terapia atermiczna, bez grzania i chłodzenia, pozbawiona niebezpieczeństwa w stosowaniu, nie powoduje powikłań.

Główne cele zabiegu:
•    Poprawa ukrwienia tkanek i ich odżywienia
•    Pobudzenie regeneracji komórek i naczyń krwionośnych
•    Zwiększenie utlenowania krwi
•    Pobudzenie syntezy białek
•    Pobudzenie i wzmocnienie układu immunologicznego
•    Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie
•    Działa przeciwobrzękowo
•    rozkurczowe
•    przeciwkrwotoczne
•    pobudzanie przemiany materii
•    wpływanie na procesy hormonalne
•    przyśpieszające regenerację
Przeciwwskazania:
•    choroba nowotworowa
•    ostra choroba wieńcowa
•    ciąża
•    epilepsja

Ultradźwięki
to drgania fali dźwiękowej o częstotliwości od 800 do 24000 kHz, niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Podstawowe działanie to tzw. mikromasaż tkanek, będący skutkiem wahania ciśnień w przebiegu fali ultradźwiękowej. Ultradźwięki mogą być również zastosowane z użyciem leku. Zabieg taki nazywa się jako fonoforezą.
Działanie:
•    przeciwzapalne,
•    cieplne,
•    zmniejszenie napięcia mięśni,
•    rozszerzanie naczyń co poprawia ukrwienie,
•    uwalnianie związków czynnych biologicznie,
•    utlenianie tkanek,
•    hamowanie układu współczulnego,
•    hamowanie stanów zapalnych,
•    wzmaganie przepuszczalności błon komórkowych,
•    zmiana odczynu tkanek w kierunku zasadowym,
•    wpływ na enzymy ustrojowe.
•    zmniejszenie napięcia mięśni
•    zwiększenie rozciągliwości tkanki łącznej w bliznach, przykurczach, zwłókniałych mięśniach i torebkach stawowych
•    przyśpieszenie gojenia ran
Przeciwwskazania:
•    ciąża,
•    choroba nowotworowa,
•    rozrusznik serca,
•    implanty metalowe

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości
polega na stosowaniu zmiennego pola magnetycznego. Pod jego wpływem jony znajdujące się w komórkach ciała ulegają przemieszczeniom, powodując hiperpolaryzację błony komórkowej i tym samym wzmagają przemianę materii. Poprawione ukrwienie w komórce poprzez działanie pola magnetycznego wywołuje podniesienie ciśnienia parcjalnego tlenu, co powoduje lepsze wykorzystanie tlenu przez komórkę.

Zalety magnetoterapii:
•    pole magnetyczne przenika równomiernie przez wszystkie części ciała ludzkiego
•    zabiegi mogą być dokonywane przez ubranie, gips, bandaże itp., które nie stanowią przeszkody dla pola magnetycznego
•    metal nie stanowi przeciwwskazań do stosowania zabiegu
•    szeroki zakres wskazań wraz z możliwością oddziaływania na tkankę łączną
•    magnetoterapia jest metodą nietermiczną
•    w magnetoterapii nie znane są działania uboczne
Przeciwwskazania:
•     ciąża
•     choroba nowotworowa
•     okres naświetlań promieniowaniem jonizującym i okres badań radiologicznych
•     elektroniczne implanty np. rozrusznik serca
•     czynna gruźlica
•     ostre infekcje bakteryjne i wirusowe
•     grzybica
•     zarostowo-zakrzepowe zapalenie żył
•     ciężkie choroby serca i układu krążenia
•     skłonność do krwawień

Elektroterapia
zajmuje się leczeniem objawowym schorzeń m.in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych, w którym wykorzystuje się do leczenia prąd staly, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości.

Zabiegi wchodzące w skład elektroterapii:

Jonoforeza - zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek siłami pola elektrycznego jonów działających leczniczo
Działanie:
•    przeciwbólowe,
•    przeciwzapalne,
•    rozmiękczanie blizn,
•    odczulające,
•    uszczuplające naczynia,
•    pobudzające naczynia krwionośne,
•    znieczulające,
•    bakteriostatyczne,
•    rozszerzające i zwężające naczynia.
Prądy diadynamiczne DD - (zwane inaczej prądami Bernarda) Prądy dynamiczne, modulowane małej częstotliwości (50 i 100 Hz). To działanie prądu galwanicznego i  nałożonego na niego prądu impulsowego, sinusoidowego
Działanie:
•    przeciwbólowe,
•    zmniejszanie napięcia mięśniowego,
•    wzmaganie aktywności naczyniowej,
•    stymulacje mięśniowe,
•    rozszerzanie naczyń krwionośnych i poprawa ukrwienia,
•    wpływ na przewodnictwo nerwowe.
Tens - Przezskórna stymulacja nerwów wykorzystująca prądy impulsowe niskiej częstotliwości, zbliżonej do częstotliwości prądów fizjologicznych. Stymuluje układ nerwowy, który przenosi informacje regulujące pracę organizmu, z mózgu, drogami zstępującymi polecenia docierają do wszystkich narządów, tkanek i komórek.
Działanie:
•    przeciwbólowe,
•    osłabianie czucia bólu poprzez zmniejszanie ilości sygnałów wysyłanych przez nerwy bólowe do kory mózgowej,
•    poprawa ukrwienia,
•    rozszerzanie naczyń krwionośnych,
•    przyśpieszanie zrostu kostnego po złamaniach,
•    wzmaganie uwalniania endorfin do krwioobiegu co wpływa na poprawę samopoczucia.
Prądy Kotza - Inaczej „stymulacja rosyjska". Jest to precyzyjne wywołanie skurczów głębiej położonych włókien mięśniowych przez działanie prądem o średniej częstotliwości (2500Hz) zmodulowanej do częstotliwości niskiej. Ponieważ to grupa prądów pobudzających o niskiej częstotliwości zapewniają lepsze działanie wzmacniające w mięśniach, głębszą penetrację i lepszą tolerancję.
Działanie:
•    wywołanie skurczów głębiej położonych włókien mięśniowych,
•    wzrost siły i przyrost masy mięśniowej,
•    poprawa metabolizmu, obniżenie napięcia mięśniowego.
Prądy interferencyjne - (prądy Nemeca) są prądami sinusoidalnie zmiennymi średniej częstotliwości, modulowanymi w amplitudzie w małą częstotliwość. Powstają one w ciele pacjenta w wyniku interferencji dwóch prądów średniej częstotliwości, płynących w dwóch niezależnych obwodach zabiegowych. To prądy, których częstotliwość zmienia się rytmicznie działając na skurcze mięśni szkieletowych, pobudzają mięśnie do skurczu (usprawnia krążenie obwodowe), wywołują efekt przeciwbólowy, usprawniają procesy odżywcze tkanek i metabolizm (przemiany materii).


Elektrostymulacja mięśni - wykorzystywany jest tu prąd staly impulsowy (płynący z przerwami). Impulsy trójkątne służą do stymulowania mięśni, w których doszło do zaburzenia przewodnictwa nerwowego. Podczas działania prądu skurczowi poddane zostaną tylko mięśnie odnerwione, gdyż zdrowe ulegną akomodacji. Impulsy prostokątne służą do stymulacji mięśni zdrowych (w zaniku prostym) lub nieznacznie odnerwionych. Elektrody umieszcza się naskórze w miejscach zwanych punktami elektromotorycznymi. Celem zabiegu jest pobudzenie mięśni do skurczu (mięśnie kurczą się i odpoczywają w rytm płynącego z przerwami prądu). Wykonuje się elektrostymulację mięśni porażonych (z uszkodzonymi nerwami doprowadzającymi impulsy) jako substytut naturalnych pobudzeń oraz zdrowych w celu wzmocnienia ich lub poprawy krążenia obwodowego.
Tonoliza - Stymulacja mięśni porażonych spastycznie. Wskazana przy stanie po udarze i urazie mózgu, po urazie rdzenia kręgowego, przy stwardnieniu rozsianym, mózgowiu porażenia dziecięcego.