ul. Średnia 12, Częstochowa

METODY PRACY

Różne formy ćwiczeń

Mieszane techniki i formy ćwiczeń, dostosowane do indywidualnego przypadku

Różne formy ćwiczeń:

  • ogólnousprawniające,
  • izometryczne,
  • oddechowe,
  • stabilizacyjne,
  • ćwiczenia propriorecepcji,
  • stretching.