ul. Średnia 12, Częstochowa

METODY PRACY

Trening funkcjonalny

"Trening funkcjonalny" ma swoje pierwotne źródło w funkcjonalnych koncepcjach (metodach) fizjoterapeutycznych. Ze względu na swoją efektywność został bardzo szybko zaadaptowany do pracy z zawodnikami i osobami uprawiającymi sport rekreacyjny. Popularyzacja treningu funkcjonalnego i pojawiające się regularnie jego "odmiany", często poparte dużymi nakładami marketingowymi, spowodowały, że wiele zagadnień zostało uproszczonych i zniekształconych.

Często ta niekorzystna ewolucja miała na celu maksymalne uproszczenie wiedzy i oderwanie jej od fizjologii, anatomii i biomechaniki. W chwili obecnej ta uproszczona wersja treningu funkcjonalnego w wielu miejscach stała się niestety wersją obowiązującą. Często jedynym osiąganym efektem treningu jest zmęczenie zawodnika, a nie poprawienie danej funkcji (umiejętności, sprawności, cechy).

Cechy fizjoterapeutycznego treningu fukncjonalnego
- ocena funkcjonalna wraz z analizą wymagań specyficznych dla danej dyscypliny sportu / formy aktywności ruchowej

- trening wydolności

- trening siły mięśniowej - dobór ćwiczeń i sprzętu, wielkość obciążenia / ilość powtórzeń

- trening plajometryczny

- trening koordynacyjny

- stabilizacja centrum

- ćwiczenia izolowanych grup mięsniowych

- stretching - kończyny górne / dolne / tułów