ul. Średnia 12, Częstochowa

METODY PRACY

Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich wg. Dr. J.Ciechomskiego

Autor opracował autorski program wykorzystujący szereg sposobów diagnozowania i leczenia tkanek miękkich zawartych w różnych metodach starając się połączyć wiele aspektów terapeutycznych rzadko traktujących problem dysfunkcji tkanek miękkich całościowo.

Diagnozowanie zaburzeń w obrębie więzadeł, ścięgien, powięzi oraz mięśni oparte jest w przeważającej części na badaniu funkcjonalnym ze szczególnym podkreśleniem dysbalansu mięśniowego. Leczenie oparte jest na następujących metodach: Techniki Energizacji Mięśni (poizometryczna relaksacja, hamowanie zwrotne, izolityczny skurcz ekscentryczny skurcz izokinetyczny, postfacilitation stretch wg Jandy i inne), Mięśniowo-powięziowe Rozluźnianie, Technika Aktywnego Rozluźniania, Trening Głębokiej Stabilizacji, Terapia Punktów Spustowych (kompresja ischemiczna, Pozycyjne Rozluźnianie i inne), Dysbalans mięśniowo – powięziowy.